[accordion align="" numbers="false" first_one_open="false"]
[pane title="איך מתחילים ללמוד נהיגה על רכב פרטי?"] ראשית עליך להוציא טופס ירוק הנקרא רש"ל 18, טופס זה הינו טופס הבקשה להוצאת רישיון,את הטופס ניתן להוציא בתחנות הצילום הפרוסות ברחבי הארץ להלן הרשימה. לאחר שנגשתם לתחנת הצילום ובקשתם את הטופס לדרגת הרישיון המבוקשת לדוגמה רכב פרטי , על גבי הטופס יש למלא כשירות עיניים וכשירות רפואית אצל רופא המשפחה. את כשירות העיניים ניתן לבצע כבר בתחנת הצילום שכן תחנות אלו משמשות כאופטיקות. לאחר שמילאתם את הטופס והוא חתום ע"י אופטמטריסט ורופא המשפחה ,השלב הבא הינו פניה למורה הנהיגה, מורה הנהיגה יאסוף ממך את הטופס ויגיש אותו למשרד הרישוי על מנת שמשרד הרישוי יאשר את הבדיקות שבצעת. לאחר שהטופס חזר מאושר ניתן להתחיל את לימודי הנהיגה. [/pane]

[/accordion]