מי רשאי לנהוג בישראל עם רישיון זר ?

עולה חדש, תייר, תושב ארעי ותושב חוזר (אשר שהה בחו"ל לפחות שנה ברציפות), רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף, במשך שנה מיום הכניסה לארץ, ברכב המתאים לדרגת הרישיון ובתנאי שהגיעו לגיל הנדרש. במקרה של יציאות וכניסות רבות מהארץ, ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לאמור בתקנות התעבורה. לתושב חוזר יומר רק רשיון זר קבוע שהוצא לפחות 6 חודשים לפני הכניסה לארץ.

המרת רשיון נהיגה (זר) לרשיון נהיגה ישראלי

לדרגות רכב מסוג אופנוע עד 400 סמ"קרכב פרטי– טרקטורמשא קל עד 12 טון, כל המרת רישיון נהיגה מחייבת מבחן שליטה (מבחן מעשי בנהיגה). למבקש קיימת אפשרות להיבחן פעמיים במבחן שליטה לסוג הרכב המבוקש, לאחר שני כישלונות, עליו לעמוד מחדש במבחן עיוני (לימודי תאוריה) ובמבחן מעשי רגיל ככל מבקש רשיון נהיגה אחר
(הוא פטור מחובת שיעורי מינימום).

גיל
המרה תבוצע בהתאם לתנאי הגיל לקבלת רשיון נהיגה ישראלי ( 17 לפרטי). מבקש אשר מחזיק ברשיון נהיגה זר כאשר גילו מתחת לפני הגיל הנדרש, רשיונו יומר בהגיעו לגיל המינימום.

עולה חדש
חייב להציג בדיקת עיניים, רשיון נהיגה זר וצילום רשיון נהיגה, בדיקה רפואית תעודת זהות ותעודת עולה. את הרשיון הזר ניתן להמיר במהלך 3 שנות שהייה בארץ, (ניתן להמיר רשיון זר רק אם הוצא לפני קבלת מעמד עולה חדש ולפני כניסתו לארץ).

תושב ארעי
נדרש להציג בדיקת עיניים, רשיון נהיגה זר וצילום רשיון נהיגה, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ.
לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה.
את הרשיון הזר ניתן להמיר במהלך שלוש שנות השהיה בארץ.

אזרח ישראלי חוזר
נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רשיון נהיגה זר, צילום רשיון נהיגה זר, תעודת זיהוי, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ. ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת ובתנאי שהמבקש שהה בחו"ל במשך שישה חודשים לפחות ורשיון נהיגה תקף לפחות 6 חודשים.

תייר
(גם לגבי מי שאין לו מס' זהות ישראלי) יציג דרכון זר – אישור שהייה בארץ (ויזה ל- 3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רשיון נהיגה זר תקף. נהיגה בישראל לאזרחי ישראל בעלי רשיון זר
• אזרח ישראל תושב חוץ (שהיה בחו"ל לפחות שנה אחת רצופה) שבא לביקור בלבד בישראל, לשהות זמנית, ראשי לנהוג בישראל על סמך רשיון זר תקף (לאומי זר או בינלאומי)
עד שנה מכניסתו לישראל

• אזרח ישראלי תושב חוץ ששב להתגורר בישראל, איננו רשאי לנהוג בישראל על סמך רשיון זר, ואף לא לתקופת מעבר (זאת בניגוד לעולה חדש). הוא יהיה מחוייב להוציא רשיון נהיגה ישראלי על מנת לנהוג בארץ

 המרת רשיון
   • א'. למי שלא החזיק ברשיון ישראלי
   • ב'. בעל רשיון נהיגה ישראלי בעבר

• תנאים כלליים להמרה
   • א'. רשיון נהיגה זר תקף
   • ב'. עמידה בתנאי הגיל לפי סוג הרשיון
   • ג'. שהיה בחו"ל
   • ד'. בדיקות
   • ה'. מבחנים
   • ו'. תנאים לסוגי רכב שונים
   • ז'. ביצוע המרה לעולה תוך שלוש שנים, לתושב ישראלי – תוך שנה אחת מיום הכניסה ארצה

• תנאים להמרה למי שלא החזיק ברשיון ישראלי
   • הצגת רשיון נהיגה זר תקף שהוצא שישה חודשים לפני הכניסה ארצה
   • הצגת דרכון להוכיח הכניסה לישראל והשהייה בחול בתקופת הרשיון הזה
   • ביצוע בדיקות ראייה ובדיקות כלליות על טופס ממוחשב
להגשת בקשות להמרת רשיון נהיגה יש לפנות למשרד הרישוי המחוזי
(בהתאם לאזור המגורים):

חולון, ירושלים, חיפה, באר שבע, אשקלון ואילת.
http://www.mot.gov.il